تعمير ماشين لباسشويي بوش تعمير ماشين لباسشويي بوش

تعمير يخچال بوش - نمايندگي تعميرات بوش

تعمير ماشين لباسشويي كه آب وارد آن نمي شود

يكي از اشكالات ماشين لباسشويي كه در اثر مرور زمان و كاركرد بوجود مي آيد قطع شدن آب ورودي به دستگاه مي باشد. اين مشكل مي تواند در اثر خرابي قطعات و يا كثيف شدن آنها به خاطر داشتن املاح، در آب ورودي بوجود آيد.

چطور مي توان يك ماشين لباسشويي كه آب داغ يا سرد ندارد را تعمير كرد؟

شلنگ ورودي و صفحات توري

ماشين هاي لباسشويي از طريق شلنگ هايي به شبكه آبرساني خانگي متصل مي شوند. اين شلنگ ها معمولا تا 1.5 متر طول داشته و اغلب داراي يك صفحه پلاستيكي و يا شبكه توري نصب شده در انتهاي خود هستند كه به شير آب متصل مي شود.

اين صفحه توري از ورود رسوب به دريچه ورودي آب جلوگيري مي كند، كه در پشت دستگاه شما واقع شده است. اگر ماشين لباسشويي شما آب سرد يا گرم ندارد ابتدا بايد مطمئن شويد كه دريچه ورودي آب دستگاه شما باز باشد و شلنگ ورودي آب پوسيده نشده باشد.

سپس بايد دريچه ورودي آب را ببنديد و شلنگ ها را از دريچه ورودي جدا كنيد. صفحات پلاستيكي كه بخشي از دريچه ورودي هستند را تميز كرده يا در صورت نياز تعويض كنيد.

تعمير ماشين لباسشويي بوش

شلنگ را داخل ظرف قرار دهيد و يا دريچه را باز كنيد تا مطمئن شويد كه فشار كافي ايجاد شده است. در غير اينصورت، شلنگ را از دريچه ورودي آب جدا كرده و آلودگي هاي جمع شده بر روي صفحات پلاستيكي را تميز كرده و يا در صورت وجود آسيب هاي شديد آنها را تعويض كنيد.

اگر دستگاه شما همچنان آب وارد آن نمي شود، بايد دريچه ورودي آب واقع در پشت ماشين لباسشويي را بررسي كنيد.

دريچه ورودي آب

دريچه ورودي آب در ماشين لباسشويي شما آب گرم و سرد مورد نياز را تامين مي كند. دريچه ورودي داراي دو مارپيچ است كه براي تامين آب گرم و سرد مورد استفاده قرار مي گيرد.

تايمر يا كنترل الكترونيكي، انتخابگر چرخه دماي آب و سوئيچ فشار سطح، آب موجود در دريچه را كنترل مي كند. دريچه نيز توسط كنترل الكترونيكي يا تايمر، دكمه تنظيم درجه حرارت آب، سوئيچ انتخابگر چرخه شستشو و دكمه تعيين سطح آب و فشار كنترل مي شود.

اگر دستگاه شما با آب سرد يا گرم پر نمي شود و شما فشار كافي را در دريچه ورودي آب داريد، در گام بعدي بايد اتصال برق را به مارپيچ هاي درون دريچه در طول زمان چرخه پركردن آب بررسي كنيد.

اين مورد را مي توان با مولتي متر و يا ولتاژسنج بررسي كنيد. اين يك آزمايش ولتاژ مستقيم است و تنها بايد توسط يك فرد واجد شرايط انجام شود.

اگر جريان برق در پايانه هاي مارپيچ وجود ندارد، شما بايد اجزاي ديگر در مدار دريچه ورودي آب را بررسي كنيد.

اگر نمي توانيد ولتاژ دريچه ورودي را بررسي كنيد، بايد پيوستگي در مارپيچ ها را با يك دستگاه مولتي متر بررسي كنيد. اگر مارپيچ ها پيوستگي ندارند معيوب بوده و بايد تعويض شوند.

اين بخش ها معمولا به طور جداگانه فروخته نمي شوند و بايد دريچه را به طور كامل تعويض كنيد. قبل از انجام اين آزمايش، برق را از دستگاه جدا كنيد.

با قطع كردن سيم هاي دريچه و بررسي با فازمتر، برق ورودي به سيم پيچ هاي دريچه را چك كنيد. در صورتي كه برق در سيم ها جريان نداشت، بايد سيم هاي رابط و بقيه اجزاء را هم بررسي كنيد. در اينگونه مواقع بهره گيري از افراد متخصص زمان تشخيص عيب را كوتاه خواهد كرد.

براي تعمير ماشين لباسشويي بوش به بهترين نحو و در كوتاه ترين زمان با نمايندگي تعميرات بوش تماس بگيريد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/3/21 ساعت: ۰۶ توسط:boschrepair :